ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Dle doporučení MUDr. Radima Stejskala (praktický lékař) a zvýšenému výskytu respiračních infekcí a chřipkového onemocnění v Jihomoravském vyhlašuji zákaz návštěv do pátku 1. 3. 2019.
V Habrovanech dne 18. února 2019
PhDr. Leoš Spáčil
ředitel