70 let výročí založení domova

Featured

10 hodin – vystoupení souboru Dražovické ženy v jídelně zámku
14 hodin – pěvecké vystoupení Karel Gott revival v jídelně zámku
V průběhu celého dne si můžete prohlédnout zámek, zhlédnout výstavu o domově od jeho historie po současnost,
zakoupit výrobky klientů. Těšíme se na setkání s vámi v době od 10 – 17 hodin

Jiří Helán na zámku 2019

Společně s Hankou Mlaskačovou a Rosťou Komosným
vystoupí v zahradě Habrovanského zámku
(při nepříznivém počasí v zámeckých jídelnách)
zveme a věříme, že se dobře pobavíte
tradičně bude grilování kuřecího masa