•   Habrovanský zámek

 • Hlavní strana
 • Úvod
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
 • O poskytované službě

O poskytované službě

Poslání

Domov pro osoby se zdravotním postižením Habrovanský zámek p.o. je pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým osobám s tělesným postižením vyžadujícím takovou pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí uzpůsobeném jejich potřebám.

Cíle

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 • Vytvářet uživatelům zázemí a podmínky pro spokojený život a aktivní trávení volného času
 • Zabezpečit uživatelům jistotu odborné ošetřovatelské a zdravotní pomoci
 • Umožnit uživatelům, aby si udrželi soběstačnost a samostatnost
 • Umožnit uživatelům v maximální možné míře udržovat kontakty s blízkými

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 18 let a výše s tělesným postižením, které z důvodu své nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc druhé osoby ve většině základních potřeb a nemohou žít ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších nebo za pomoci terénní sociální služby.

Službu neposkytujeme osobám

 • Nespadajícím do naší cílové skupiny
 • Požadujícím jinou službu, než tu, kterou poskytujeme (např. osobní asistenci)
 • S akutním infekčním onemocněním nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • S chováním, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Služba také není poskytnuta v případě naplněné kapacity zařízení.

Principy poskytování sociální služby

 • Respekt a úcta k jedinečnosti člověka
 • Partnerský a respektující přístup k postojům, názorům a rozhodnutí uživatelů
 • Zachováváme v maximální možné míře intimitu uživatelů
 • Podpora při udržení sociálních vazeb uživatelů
 • Odborná a týmová spolupráce pečujícího personálu