•   Habrovanský zámek

Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum ADRA Brno, pod který spadá ADRA Vyškov, se věnuje pravidelnému dobrovolnictví v domovech pro seniory a dalších zařízení. Dobrovolnický program v zařízeních na Vyškovsku, včetně Habrovanského zámku jsme odstartovali od roku 2017. Naší hlavní prací je nalézt vhodné dobrovolníky, připravit je na dobrovolnictví a být tu pro ně tak, aby tu oni sami dokázali být pro potřebné, a zároveň mohli mít z dobrovolnictví radost i oni samotní.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu poskytují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Předpokladem pro přijetí do dobrovolnického programu není odborná zdatnost v daném oboru, ale zájem pomáhat druhým, empatie, ochota věnovat část volného času tomu, abych byl užitečný lidem, kteří to potřebují. Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit personál zařízení, do kterého dobrovolník dochází, ale přinést jeho klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života , vyplnit jejich volný čas.

Několik základních informací:

  • Dobrovolníci dochází do zařízení obvykle jednou týdně či jednou za čtrnáct dní na hodinu až dvě.
  • Náplní dobrovolnických setkání je povídání, čtení, vycházky, společenské hry, zpěv, apod.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady a budete tak pomáhat těm, kteří strádají nemocí či osaměním.

V roce 2018 jsme zahájili i firemní dobrovolnictví, podařilo se nám uskutečnit i dva „dobrodny“, kdy pracovníci jedné z počítačových firem vyrazili na výlet s klienty Habrovanského zámku. Tyto akce měly velmi příznivý ohlas z řad klientů, pracovníků ale i samotných dobrovolníků, kteří se „dobrodne“ zúčastnili.

  • Kontakt pro zájemce o dobrovolnictví:
  • Lenka Kvasničková, koordinátorka dobrovolníků ADRA Vyškov
  • 720 950 934
  • e-mail: lenka.kvasnickova@adra.cz