•   Habrovanský zámek

Občanský spolek

Občanský spolek Vozíčkáři ze zámku
Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek

Vozíčkáři ze zámku je název občanského sdružení tělesně postižených osob na Habrovanském zámku. Sdružení vzniklo jako důsledek legislativních změn ve financování aktivit tělesně postižených osob a bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 6.3.2007. Cílem činnosti sdružení je podporovat rozvoj osobnosti členů sdružení a obyvatel domova „Habrovanský zámek“ a jejich sociální integraci pomocí zajišťování sportovních, kulturních a společenských akcí, dále pak pořádání zájezdů, ozdravných a rekondičních pobytů a dalších aktivit.

Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení.

Abychom mohli zajistit smysluplné a plnohodnotné využití času klientům „Habrovanského zámku“ a naplňovat cíle sdružení, potřebujeme finanční podporu sponzorů. Obracíme se proto na všechny, kteří mohou přispět jakoukoliv částkou na činnost sdružení, aby nám byli nápomocni v našem úsilí. Do roku 2006 byly výše uvedené aktivity financovány z fondu kulturních a sociálních potřeb, který tvořil součást rozpočtu Ústavu sociální péče Habrovany. Nyní si tělesně postižení občané musí pro svoje aktivity zajišťovat finance sami. Občanskému sdružení mohou na jeho činnost přispívat jak právnické osoby, včetně orgánů veřejné samosprávy, tak i fyzické osoby. Příspěvek lze pak odečíst jako dar v přiznání příjmů pro finanční úřad za příslušný rok.

Přijetím nového Občanského zákoníku se z každého sdružení stává Zapsaný spolek. Sdružení Vozíčkáři ze zámku tuto změnu přijalo na členské schůzi 3.11.2014 schválením nových stanov, zvolením výboru a kontrolní komise spolku. Po zapsání do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně jsme nyní Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek. Pokračujeme ve své činnosti. Mimo názvu a stanov se v podstatě nic nemění. Zůstává adresa, IČ, číslo účtu atd. apod. Těšíme se na další spolupráci.

http://vzz.os.sweb.cz/

Základní údaje

Název:
Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek

Sídlo:
Habrovany 1, 683 01 Rousínov

IČ:
27058280

Č. účtu:
214671846/0300, účet je veden u ČSOB

Výbor spolku

Předseda výboru:
Mgr. Antonín HRABEC

Místopředseda výboru:
Petr Chlup

Hospodář výboru:
Jana RÖSSOVÁ

Kulturní referent:
Radek URBÁNEK

Člen výboru:
Pavel ŠTARHA

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise:
Zdeněk BALDÍK

Člen kontrolní komise:
Věra KALÍKOVÁ

Člen kontrolní komise:
Martin FAJKUS

Mobil:
+420 728 863 214(Hrabec), +420 723 734 025 (Urbánek)

Email:

Web: