•   Habrovanský zámek

Prohlášení o přístupnosti

Habrovanský zámek, p.o. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
www.habrovanskyzamek.cz

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Prohlášení o přístupnosti

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový portál HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6. 3. 2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 6. 3. 2020.
Toto prohlášení bylo provedeno vlastním posouzením subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Habrovanský zámek, p.o. má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontaktní údaje:

Habrovanský zámek p.o.
Habrovany 1
683 01 Rousínov
Telefon: +420 517 305 111
Email: info@habrovanskyzamek.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovermentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Habrovanský zámek, p.o. Správcem internetových stránek je Spraveno.cz.
Kontakt na správce internetových stránek: spraveno@kvisova.cz