•   Habrovanský zámek

Aktivity

 

TÝDENNÍ AKTIVITY OD 16. 5.- 20. 5. 2022

 

 

Pondělí

RANNÍ KLUB

DOPOMOC V POP

ZÁPIS NÁKUPU

VÝPLATA KAPESNÉHO

 

ZÁPIS NÁKUPU

PROCHÁZKY S KLIENTY

 

  Úterý

DOPROVOD K LÉKAŘI

NÁKUP PRO KLIENTY

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

PRODEJ NÁKUPU
  Středa

RANNÍ KLUB

DOPOMOC V POP

TRÉNINK PAMĚTI

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

 

PROCHÁZKY S KLIENTY

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

Čtvrtek

RANNÍ KLUB

DOPOMOC V POP

MŠE SVATÁ

VÝBĚR VARIANT Z JÍDELNÍČKŮ

INDIVIDUÁLNÍ AKTVIZACE

VÝLET S KLIENTY
 

 

Pátek

RANNÍ KLUB

DOPOMOC V POP

VÝTVARNÁ DÍLNA

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

PROCHÁZKY S KLIENTY