•   Habrovanský zámek

Aktivity

    TÝDENNÍ AKTIVITY OD 16. 2. – 20. 2. 2020

Pondělí DO 8 h. RANNÍ KLUB (čtení z novin, poslech hudby)

9 h. VÝPLATA KAPESNÉHO (na sociálním úseku)

13 h. VÝPLATA KAPESNÉHO (na pokojích)
 

Úterý

DO 8 h. RANNÍ KLUB (čtení z novin, poslech hudby)

9 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE (na pokojích)

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE (na pokojích)

 

Středa DO 8 h. RANNÍ KLUB (čtení z novin, poslech hudby)

9 h. BOCCIA ( v jídelně)

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE (na pokojích)
Čtvrtek DO 8 h. RANNÍ KLUB

(čtení z novin, poslech hudby)

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE (na pokojích)

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE (na pokojích)

 

Pátek  DO 8 h. RANNÍ KLUB

(čtení z novin, poslech hudby)

9 h. ČTENÍ S

p. ADLEROVOU

( v jídelně )

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE (na pokojích)