•   Habrovanský zámek

Aktivity

 

TÝDENNÍ AKTIVITY OD 4.10.- 7. 10. 2022

 

 

Pondělí

DOPOMOC V POP

KUŽELKY

INDIVIDULNÍ AKTIVIZACE

SNOEZELEN

INDIVIDULNÍ AKTIVIZACE

  Úterý

DOPOMOC V POP

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

PRODEJ NÁKUPU

  Středa

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

DOMOV POD KOŇKOU-RÁBY

INSTALACE VÝSTAVY VYŠKOV

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

 

 

Čtvrtek

VERNISÁŽ KNIHOVNA

VIRTUÁLNÍ REALITA

 

VERNISÁŽ KNIHOVNA

VIRTUÁLNÍ REALITA

 

 

Pátek

DOPOMOC V POP

VÝBĚR VARIANT Z JÍDELNÍČKŮ

HRA NA KYTARU

HRA NA KYTARU

VÝBĚR VARIANT Z JÍDELNÍČKŮ

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE