•   Habrovanský zámek

Aktivity

    

TÝDENNÍ AKTIVITY OD 10. 8. – 14. 8. 2020

 

Pondělí

DO 8 h. RANNÍ KLUB

(čtení z novin, poslech hudby)

7 h. DOPROVOD K LÉKAŘI

9 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

(na pokojích)

 13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

(na pokojích)

13 h. INDIVIDUÁLNÍ PROCHÁZKY

 

Úterý

DO 8 h. RANNÍ KLUB

(čtení z novin, poslech hudby)

9. h. VÝTVARNÁ DÍLNA

(na rychtě)

9 h. STĚHOVÁNÍ

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

(na pokojích)

13 h. INDIVIDUÁLNÍ PROCHÁZKY

 13 h. VÝTVARNÁ DÍLNA

(na rychtě)

 Středa DO 8 h. RANNÍ KLUB

(čtení z novin, poslech hudby)

9 h. VÝBĚR VARIANT Z JÍDELNÍČKU

(společenské místnost)

9 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

(na pokojích)

13 h. VÝBĚR VARIANT Z JÍDELNÍČKU

(na pokojích)

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

(na pokojích)

 Čtvrtek  DO 8 h. RANNÍ KLUB

(čtení z novin, poslech hudby)

9. h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

9 h. ZAHRADNÍ TERAPIE (ve vestibulu)

13. h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE (na pokojích)

13. h. INDIVIDUÁLNÍ PROCHÁZKY

Pátek DO 8 h. RANNÍ KLUB

(čtení z novin, poslech hudby)

9. h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

13 h. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

 (na pokojích)