•   Habrovanský zámek

Aktivity

 

TÝDENNÍ AKTIVITY OD 23. 1. –  27. 1. 2022

 

 

Pondělí

DOPOMOC V POP

TURNAJ V KUŽELKÁCH

 

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

  Úterý

DOPROVOD K LÉKAŘI

VÝTVARNÁ DÍLNA

VÝTVARNÁ DÍLNA

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

  Středa

DOPOMOC V POP

SNOEZELEN

TRÉNINK PAMĚTI

DOPROVOD K LÉKAŘI

SNOEZELEN

 

 

Čtvrtek

DOPOMOC V POP

VÝBĚR VARIANT Z JÍDELNÍČKŮ

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

PŘÍPADOVÁ PORADA

 

 

Pátek

DOPOMOC V POP

MUZIKOTERAPIE

 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE