•   Habrovanský zámek

Co od nás můžete očekávat

Co od nás můžete očekávat:

 • Profesionální přístup pracovníků
 • Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění celodenní stravy v rozsahu tří hlavních jídel (stravování je přizpůsobováno zdravotnímu stavu a potřebám klienta, v případě potřeby pomoc s podáváním stravy a nápojů)
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a zpět, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití wc, zprostředkování inko pomůcek)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 • Sociálně terapeutické činnosti (terapie vedoucí k udržení, případně k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • Ergoterapie (výtvarná a tvořivá dílna)
 • Muzikoterapie (individuální a skupinová)¨
 • Využití snoezelenu – smyslová terapie, bazální stimulace
 • Biblioterapie – četba z knih
 • Reminiscence – vzpomínková terapie, využití vzpomínek, trénink mozku
 • Aktivizační činnosti – volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • Podpora v rámci vlastních aktivit, např. luštění křížovek
 • Besedy, přednášky, taneční zábavy, kulturní akce v zařízení
 • Výlety, kulturní akce mimo zařízení
 • Vaření, pečení s klienty
 • Základní sociální poradenství, podpora a pomoc sociální pracovnice
 • Pomoc při uplatňování a prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv apod.)
 • Odborná péče praktického lékaře, nepřetržitá péče pracovníků v sociálních službách, denní péče odborného zdravotního personálu
 • V případě lékařského doporučení péče fyzioterapeutky (individuální, skupinové cvičení, motomed)

 

Další služby, které pomáháme zprostředkovat

 • Psycholog, logoped
 • Canisterapie
 • Kadeřnice, pedikúra
 • Duchovní péče (služby pastora, mše v zařízení)
 • Péče dalších odborných lékařů v nebližších zdravotnických zařízeních, péče stomatologa