•   Habrovanský zámek

O poskytované službě

Poslání

Habrovanský zámek, p.o. je pobytové zařízení pro seniory zejména s postižením pohybového aparátu. Pomáhá svým uživatelům žít důstojný život, usiluje o zachování a rozvoj jejich soběstačnosti a předchází rizikům sociálního vyloučení.

Cíle

 • Klient, kterému je zajištěno uspokojení jeho základních životních potřeb
 • Klient, který má pocit bezpečí a jistoty pomoci
 • Klient, který s naší podporou zvládne sebeobsluhu v základních oblastech života
 • Klient, který se necítí osamělý a udržuje společenské kontakty

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby nad 60 let věku, které mají vážné chronické onemocnění zejména pohybového aparátu. Jsou v nepříznivé sociální situaci pro snížení či ztrátu schopností uspokojit své základní potřeby a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

Službu neposkytujeme osobám

 • Nespadajícím do naší cílové skupiny
 • Požadujícím jinou službu, než tu, kterou poskytujeme (např. osobní asistenci)
 • S akutním infekčním onemocněním nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • S chováním, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Služba také není poskytnuta v případě naplněné kapacity zařízení.

Principy poskytování sociální služby

 • Respekt a úcta k člověku (partnerský přístup, naši klienti nejsou děti)
 • Neděláme za klienta, co zvládne sám
 • Zachováváme intimitu klienta