•   Habrovanský zámek

Chráněné bydlení Vyškov

Doručovací adresa pro soukromou poštu klientů a adresa chráněného bydlení:

9.května 808/14
68201, Vyškov
tel. +420 517 305 111
e-mail: chranenebydleni@habrovanskyzamek.cz

Doručovací adresa pro úřední záležitosti:

Habrovanský zámek p.o.
Habrovany 1,
Rousínov, 68301

Vedoucí chráněného bydlení Vyškov:

Jitka Štaffová
tel.: +420 702 117 621
e-mail: staffova@habrovanskyzamek.cz

12

Kapacita

12

Počet klientů

17

Počet žádostí