•   Habrovanský zámek

Transformační proces

 

Vážení klienti, zaměstnanci, žadatelé, rodinní příslušníci i široká veřejnosti,

vzhledem k probíhajícímu transformačnímu procesu Habrovanského zámku bych Vás ráda seznámila s kroky, které budou následovat (dle Strategie transformace sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období roku 2021 2027   https://jmk.brandcloud.pro/api/storage/download-file?id=1115430).

Zařízení je v plné transformaci, o čemž jsem Vás informovala již v minulosti. Zřizovatel vydal stanovisko o nepřijímání nových klientů do služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením a Domovy pro seniory, což znamená, že kapacita obou služeb bude postupně snižována.

Nyní je transformační proces ve fázi vyhledávání vhodných lokalit pro umístění nových malokapacitních Domovů pro osoby se zdravotním postižením a předkládání studií vhodnosti umístění tohoto zařízení v dané lokalitě. U služby Domovy pro seniory je v jednání další postup.

Věřím, že společně budeme postupovat k tomu, abychom tento proces co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám.

 

Mgr. Lenka Korseltová

ředitelka Habrovanského zámku, p.o.