•   Habrovanský zámek

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Habrovanský zámek p.o. je pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým osobám s tělesným postižením vyžadujícím takovou pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí uzpůsobeném jejich potřebám.

Jsme zařízením s celoročním pobytem, kde našim uživatelům poskytujeme ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, včetně rehabilitace, stomatologické péče, kulturní a zájmovou činnost.
Mezi nezbytné služby zahrnujeme úklid obytných prostor, údržbu, praní a žehlení veškerého prádla, opravy prádla. Ošetřovatelskou péčí se rozumí pravidelná celodenní pomoc uživatelům při hlavních nebo všech životních úkonech, které nezvládnou bez pomoci druhé osoby. V souvislosti s namáhavou prací při obsluze imobilních uživatelů používá personál elektrické a mechanické zvedáky a pojízdná koupací lůžka.

33

Kapacita

33

Počet klientů

27

Počet žádostí