•   Habrovanský zámek

Informace pro návštěvy od 7. 12. 2020

Informace pro návštěvy od 7. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

na základě množících se dotazů a informací v médiích dovolte, abychom Vás informovali, za jakých podmínek je možné realizovat návštěvu Vašeho blízkého:

    • Návštěvy je stejně jako v letním období nutné předem domluvit na tel. č. 727 899 063, návštěvní hodiny jsou denně 13:30 – 16:00 hod. v pracovní dny (tj. Po – Pá)

 • Návštěva se podrobí nejpozději 48 h před zahájením samotné návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad službu konající zdravotní sestře. Přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby navštěvující klienta, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad službu konající zdravotní sestře

 • Návštěva při vstupu do budovy musí mít vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

 • U jednoho klienta ve stejném čase mohou být pouze dvě osoby, včetně dětí. Každé osobě bude změřena teplota. Osobě s naměřenou teplotou vyšší než 37 °C nebo s příznaky virového onemocnění nebude umožněn vstup

 • Návštěvy podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

 • Návštěvy budou přednostně probíhat ve vestibulu zařízení v maximální délce 30min.

 • Při návštěvě prosíme omezte fyzický kontakt mezi návštěvou a klientem, i mezi ostatními návštěvníky a klienty

 • Je-li to možné, během návštěvy klient použije roušku

Vzhledem k aktuální situaci v zařízení není prozatím možné testovat příchozí návštěvy prostřednictvím POC testu na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2. Děkujeme za pochopení, zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste si test na přítomnost viru SARS Cov-2 zajistili prostřednictvím nejbližších odběrových míst, případně prostřednictvím svého praktického lékaře (nejbližší odběrová místa pro samoplátce FN Olomouc, Kroměřížská nemocnice, Nemocnice Agel Přerov, Synlab Brno Tuřany), další informace najdete https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

Klientům s virovým onemocněním, klientům nacházejícím se v izolaci nebo podezřením na onemocnění COVID-19 nejsou návštěvy povoleny. V případě návštěv u osob v terminálním stádiu budou podmínky návštěvy řešeny individuálně.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržení uvedených pravidel.