•   Habrovanský zámek

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich klientů

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich klientů,

uvědomujeme si, jak moc se našich klientů a současně i Vás dotýká nutnost dodržování mimořádných vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Zejména zamezení kontaktů se svými nejbližšími. Rádi Vám pomůžeme alespoň s náhradní alternativou vzájemných kontaktů:

Nabízíme Vám možnost prostřednictvím našich sociálních pracovnic využít videohovoru přes aplikaci WhatsApp, tel.č. +420 606 067 194. Termín hovoru si prosím domluvte předem na tel. č.  +420 517 305 105.

Druhou možností je předat pozdrav – například formou Vámi natočeného krátkého videa (povídání, zpívání od vnoučat, pozdravy od blízkých apod.), přeposlaných fotografií nebo třeba jen vzkazu. My bychom s Vaším souhlasem video přehráli na tabletu Vašemu blízkému, vytiskli vzkazy nebo fotografie. Kam, případně jak video a vzkazy poslat, si prosím domluvte na telefonním čísle +420 517 305 105.

I nadále Vám rádi zprostředkujeme telefonický kontakt s Vašimi nejbližšími na telefonních číslech +420 739 087 789, +420 739 634 135.

Rovněž jsme se zapojili do projektu Laskavý dopis prostřednictvím nadace Laskavý senior, kde našim klientům píší dopisy lidé, kteří na ně myslí a nemusejí se ani osobně znát.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří na nás

v současné chvíli myslíte a pomáháte nám.

 

Pomocnou ruku nám podali:

Starosta obce Hrušky – p.Kauf – dodávka roušek

Paní Vašinová – ušití roušek

Slečna Donesová – ušití roušek

Pekařství Makovec, paní Fialová – pečivo pro klienty

Paní Wolfová – ušití roušek

Paní Malá – skauti Tvarožná – dodávka roušek

Paní Jandlová – ušití roušek

Paní Sodomková – Kytky obchod – dodávka roušek

Paní Olšanská – ušití roušek

Paní Doleželová, dcera Dominika – ušití roušek

Pan Kalášek, pan Palíšek – Sokol Vyškov – výroba obličejových štítů

Pan senátor Ivo Bárek – dodávka desinfekce

Firma Iresoft – ochranné pomůcky, prací prášek, sladkosti pro klienty

Hasiči Ruprechtov – dodávka desinfekce

Paní Mrázková – ušití roušek

Paní Kadlecová – ušití roušek

Paní Šmakalová – ušití roušek

Paní Vránová – ušití roušek

Obec Komořany – dodávka roušek

Albatros media – knihy pro klienty

Paní Adlerová – Knihovna Karla Dvořáčka – dárečky a velikonoční přání pro klienty

Paní Hanáková – ušití roušek

Vojenská policie – zapůjčení lehátek pro personál

Skupina J&T a EPH – dodávka respirátorů

A další anonymní dárci…

Vaší pomoci si velmi vážíme.

 

V současné době bychom uvítali nabídku na jednorázové pláště, jednorázové pokrývky hlavy a návleky na nohy. Předem děkujeme.

 

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

v souvislosti s šířením nákazy koronavirem Covid-19 v České republice, Vám sdělujeme základní informace. Vedení zařízení operativně reaguje na vzniklou situaci a aktuálně:
– sledujeme informace a vydaná nařízení (vláda ČR, MZ ČR, KHS, KÚ JMK)
– přijali jsme plán preventivních opatření – NAŠE ZAŘÍZENÍ JE PRO VEŘEJNOST UZAVŘENÉ, neprobíhají společné aktivity ani společné stravování, klientům se věnujeme individuálně na pokojích
– prosíme, nenoste již balíčky pro Vaše blízké, výjimkou je zajištění nutných potřeb pro klienty na základě telefonické domluvy s personálem
– přijali jsme krizový plán, činnosti služby v případě krizového stavu jsou zredukovány na minimální rozsah, základní provoz je personálně zajištěn
Výše uvedené je jen velmi stručný přehled opatření, jejichž cílem je chránit především zdraví a životy našich klientů.
Děkujeme Vám za Vaši podporu, pomoc i pochopení, se kterým všechna opatření ochrany Vašich blízkých, přijímáte. V případě bližších informací nás neváhejte kontaktovat, podrobné kontakty najdete ve složce „kontakt“.
V případě potřeby komunikace s Vašimi blízkými zavolejte sociální pracovnici,
na tel. č. +420 517 305 105, +420 1739 087, +420 789, +420 739 634 135, email:socialni@habrovanskyzamek.cz.