Domov pro seniory

Habrovanský zámek, p.o. je pobytové zařízení pro seniory zejména s postižením pohybového aparátu. Pomáhá svým klientům žít důstojný život, usiluje o zachování a rozvoj jejich soběstačnosti a předchází rizikům sociálního vyloučení.
Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby nad 60 let věku, které mají vážné chronické onemocnění zejména pohybového aparátu.
Jsou v nepříznivé sociální situaci pro snížení či ztrátu schopností uspokojit své základní potřeby a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
Pro návštěvy také nabízíme ubytování v hostinských pokojích.
Jedná se o jeden jednolůžkový a jeden dvojlůžkový pokoj. Tyto je možné si rezervovat telefonicky nebo osobně u vrchní sestry, vedoucího přímé obslužné péče nebo na telefonu 517 305 106 – sesterna.
35

Kapacita

35

Počet klientů

58

Počet žádostí