•   Habrovanský zámek

Informace pro návštěvy od 7. 12. 2020

Informace pro návštěvy od 7. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

na základě množících se dotazů a informací v médiích dovolte, abychom Vás informovali, za jakých podmínek je možné realizovat návštěvu Vašeho blízkého:

    • Návštěvy je stejně jako v letním období nutné předem domluvit na tel. č. 727 899 063, návštěvní hodiny jsou denně 13:30 – 16:00 hod. v pracovní dny (tj. Po – Pá)

 • Návštěva se podrobí nejpozději 48 h před zahájením samotné návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad službu konající zdravotní sestře. Přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby navštěvující klienta, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad službu konající zdravotní sestře

 • Návštěva při vstupu do budovy musí mít vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

 • U jednoho klienta ve stejném čase mohou být pouze dvě osoby, včetně dětí. Každé osobě bude změřena teplota. Osobě s naměřenou teplotou vyšší než 37 °C nebo s příznaky virového onemocnění nebude umožněn vstup

 • Návštěvy podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

 • Návštěvy budou přednostně probíhat ve vestibulu zařízení v maximální délce 30min.

 • Při návštěvě prosíme omezte fyzický kontakt mezi návštěvou a klientem, i mezi ostatními návštěvníky a klienty

 • Je-li to možné, během návštěvy klient použije roušku

Vzhledem k aktuální situaci v zařízení není prozatím možné testovat příchozí návštěvy prostřednictvím POC testu na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2. Děkujeme za pochopení, zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste si test na přítomnost viru SARS Cov-2 zajistili prostřednictvím nejbližších odběrových míst, případně prostřednictvím svého praktického lékaře (nejbližší odběrová místa pro samoplátce FN Olomouc, Kroměřížská nemocnice, Nemocnice Agel Přerov, Synlab Brno Tuřany), další informace najdete https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

Klientům s virovým onemocněním, klientům nacházejícím se v izolaci nebo podezřením na onemocnění COVID-19 nejsou návštěvy povoleny. V případě návštěv u osob v terminálním stádiu budou podmínky návštěvy řešeny individuálně.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržení uvedených pravidel.

Aktuální informace o dění v zařízení

Aktuální informace o dění v zařízení

V uplynulých dnech se ani našemu zařízení nevyhnula nákaza Covid-19. V rámci provozu zařízení byla nastavena mimořádná opatření, rodinní příslušníci pozitivních klientů byli individuálně informováni. V době nepříznivé situace nám poskytli největší pomoc dobrovolníci z Českého červeného kříže, kteří se zapojili do péče o klienty. Všem těmto úžasným lidem patří upřímné poděkování.

V současné době probíhá dle nařízení vlády každých pět dnů testování antigenními testy, od pátku 20.11. se neprojevilo onemocnění u žádného z klientů. Nemocní zaměstnanci se postupně začínají vracet do práce, všichni vyhlížíme lepší dny.

Jsme si vědomi, že je Vám po Vašich blízkých smutno. Prozatím však stále platí dle nařízení vlády ČR zákaz návštěv v zařízení. I nadále je možné využít videohovorů, předání balíčků a dopisů. Bližší informace na tel. 517 305 105.