•   Habrovanský zámek

Podrobné pokyny pro návštěvy od 2. srpna 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

stále platí rezervace návštěv.

Od 2. srpna 2021, z provozních důvodů, prosíme nahlašovat příchod návštěvy nejpozději ve 14,30 hod.

Návštěvu si domluvte předem na tel. č. 727 899 063. Návštěvní hodiny jsou od 13:30 – 16:00 hod. v pracovní dny (tj. Po – Pá). 

Na návštěvu můžete s potvrzením o negativním výsledku antigenního testu ne staršího 72 hodin nebo PCR testu ne staršího 7 dní nebo s lékařským potvrzením, že jste prodělali v posledních 180 – ti dnech onemocnění Covid-19. Vlastní Vámi zakoupený test je možné provést 15 minut před zahájením návštěvy za přítomnosti zdravotnického personálu.

Návštěvu můžete absolvovat i po předložení potvrzení o dokončeném očkování, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky (nebo jedné dávky jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.

Zdravotník u návštěvy provede hygienický filtr – zkontroluje (test nebo samotest, očkování nebo prodělaný covid). Návštěva se zapíše do Knihy návštěv a vypíše Čestné prohlášení, provede dezinfekci rukou a nasadí si vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

Bez této kontroly nebude návštěva do budovy vpuštěna.

Délka návštěvy není časově omezena.

Za organizaci návštěv odpovídá zdravotnický personál, dbejte prosím jeho pokynů.

Chcete-li svým blízkým přinést balíček bez osobní návštěvy, předem se prosím domluvte na tel. čísle 517 305 105, 739 634 135, 739 087 789.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám mnoho příjemných společných chvil s Vašimi blízkými.

 

 

Nové pokyny pro návštěvy od 2. srpna 2021

Nové pokyny pro návštěvy:

Od 2. srpna 2021, z provozních důvodů nedostatku zdravotnického personálu, prosíme nahlašovat příchod návštěvy v pracovní dny nejpozději ve 14,30 hod.

Zdravotník musí osobně u návštěvy provést hygienický filtr – zkontrolovat (test nebo samotest, očkování nebo prodělaný covid), respirátor, dezinfekci rukou, návštěva provede zápis do Knihy návštěv a vypíše Čestné prohlášení.

Bez této kontroly nebude návštěva do budovy vpuštěna.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH SLUŽEB OD 9. 7. 2021

Informace pro návštěvníky našich služeb od 9. 7. 2021

 

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

 

dovolte nám, abychom Vás informovali o změnách v režimu návštěv, které schválila Vláda na svém jednání dne 1. 7. 2021.

Stále platí rezervace návštěv. Návštěvu si prosím předem domluvte na tel. č. 727 899 063, návštěvní hodiny jsou od 13:30 – 16:00 hod. v pracovní dny (tj. Po – Pá). Obvyklá délka návštěvy je 30 minut uvnitř budovy, ve venkovních prostorech není čas omezen. Respektujte prosím maximální počet dvou osob. Za organizaci návštěv odpovídá zdravotnický personál, dbejte prosím jeho pokynů.

Na návštěvu můžete s potvrzením o negativním výsledku antigenního testu ne staršího 72 hodin nebo PCR testu ne staršího 7 dní nebo s lékařským potvrzením, že jste prodělali v posledních 180 – ti dnech onemocnění Covid-19. Vlastní Vámi zakoupený test je možné provést 15 minut před zahájením návštěvy za přítomnosti zdravotnického personálu.

Návštěvu můžete absolvovat i po předložení potvrzení o dokončeném očkování, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Návštěva při vstupu do budovy musí mít vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Chcete-li svým blízkým přinést balíček bez osobní návštěvy, podrobnosti si prosím předem domluvte na tel. č. 517 305 105, 739 634 135, 739 087 789.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám mnoho příjemných společných chvil s Vašimi blízkými.