•   Habrovanský zámek

Výlet Křtiny – Jedovnice

Dne 5. 9. 2017 se uskuteční výlet pro klienty do Křtin a Jedovnic aneb poznáváme nejbližší okolí.