•   Habrovanský zámek

Posezení s knížkami

pátek 15. února 9 hod. v jídelně
Za námi zavítá paní Adlerová z Vyškovské knihovny
a budeme si povídat o knihách, některé projdeme i četbou.
Jste srdečně zváni