•   Habrovanský zámek

Pokyny pro návštěvy od 3. prosince 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

od 3. prosince 2021 se ruší zákaz návštěv v zařízení.

Prosíme, návštěvu předem nahlaste na tel. č. 727 899 063. Návštěvní hodiny jsou od 13:30 – 16:00 hod. v pracovní dny (tj. Po – Pá). Návštěvy budou probíhat pouze v prostoru vstupní haly.

 

S sebou si přineste vlastní zakoupený antigenní samo test – viz. pokyny níže.

 

Návštěvu můžete absolvovat za splnění následujících opatření:

  1. s potvrzením ze zdravotnického zařízení o negativním výsledku antigenního testu ne staršího 24 hodin nebo PCR testu ne staršího 48 hodin,
  2. dále s lékařským potvrzením, že jste prodělali v posledních 180 – ti dnech onemocnění Covid-19 a na místě si provedete před zdravotníkem vlastní přinesený antigenní samotest
  3. po předložení potvrzení o dokončeném očkování, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky (nebo jedné dávky jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů a na místě si provedete před zdravotníkem vlastní přinesený antigenní samotest

 

   Prosíme, zvažte před návštěvou svůj zdravotní stav, po celou dobu návštěvy je nutné mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Po příchodu do budovy se návštěvy zapíší do Knihy návštěv a vyplní Čestné prohlášení, provedou dezinfekci rukou, předloží výše uvedená potvrzení a dbají pokynů zdravotnického personálu. Bez této kontroly nebude návštěva do budovy vpuštěna.

Chcete-li svým blízkým přinést balíček bez osobní návštěvy, předem se prosím domluvte na tel. čísle 517 305 105, 739 634 135, 739 087 789.

Děkujeme Vám za pochopení, že dodržováním pokynů nám pomáhate chránit klienty a minimalizovat tak riziko zavlečení nákazy Covid – 19 do zařízení.

Přejeme Vám mnoho příjemných společných chvil s Vašimi blízkými a zároveň klidné adventní dny.