•   Habrovanský zámek

PF 2022

„Se starým rokem 2021 jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem  2022 jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.“

Přeji Vám od srdce spoustu příjemných řádků v novém roce 2022, pevné zdraví, štěstí a pohodu…

Mgr. Lenka Korseltová