•   Habrovanský zámek

Nové pokyny pro návštěvy od 2. srpna 2021

Nové pokyny pro návštěvy:

Od 2. srpna 2021, z provozních důvodů nedostatku zdravotnického personálu, prosíme nahlašovat příchod návštěvy v pracovní dny nejpozději ve 14,30 hod.

Zdravotník musí osobně u návštěvy provést hygienický filtr – zkontrolovat (test nebo samotest, očkování nebo prodělaný covid), respirátor, dezinfekci rukou, návštěva provede zápis do Knihy návštěv a vypíše Čestné prohlášení.

Bez této kontroly nebude návštěva do budovy vpuštěna.