•   Habrovanský zámek

Pondělí

Jídelní lístek dne 26.7.2021 – pondělí
Snídaně
Varianta 1
3: Čaj ovocný, Sýr tavený (7), Chléb kmínový (1)
2: Čaj ovocný, Sýr tavený (7), Chléb kmínový (1)
9: Čaj ovocný, Sýr tavený (7), Chléb kmínový (1)
CIZI: Čaj ovocný, Sýr tavený (7), Chléb kmínový (1)
Přesnídávka
Varianta 1
3: Rohlík (1)
2: Rohlík (1)
9: Rohlík (1)
Oběd
Varianta 1
3: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Čočka na kyselo (1, 6, 10), Opečený kabanos (1, 6), Chléb
kmínový (1), Okurky steril.4/1 (10, 12)
2: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Hrašková kaše (7), Ohřívaná šunka, Chléb kmínový (1)
9: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Čočka na kyselo (1, 6, 10), Opečený kabanos (1, 6), Chléb
kmínový (1), Okurky steril.4/1 (10, 12)
Zam: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Čočka na kyselo (1, 6, 10), Opečený kabanos (1, 6),
Chléb kmínový (1), Okurky steril.4/1 (10, 12)
CIZI: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Čočka na kyselo (1, 6, 10), Opečený kabanos (1, 6), Chléb
kmínový (1), Okurky steril.4/1 (10, 12)
Varianta 2
3: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Salát bramborový s tuňákem (4)
2: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Salát bramborový s tuňákem (4)
9: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Salát bramborový s tuňákem (4)
Zam: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Salát bramborový s tuňákem (4)
CIZI: Šťáva, Čaj ovocný, Polévka krupicová (1, 3, 6, 7, 9, 10), Salát bramborový s tuňákem (4)
Svačina
Varianta 1
3: Ovoce
2: Ovoce
9: Ovoce
Večeře
Varianta 1
3: Knedlíky s vejci (1, 3, 7)
2: Knedlíky s vejci (1, 3, 7)
9: Knedlíky s vejci (1, 3, 7)
Zam: Knedlíky s vejci (1, 3, 7)
CIZI: Knedlíky s vejci (1, 3, 7)
Druhá večeře
Varianta 1
9: Chléb kmínový (1)