•   Habrovanský zámek

Etický kodex klienta

ETICKÝ KODEX KLIENTA

Jako klient tohoto zařízení mám tyto povinnosti a práva:

 1. povinnost dodržovat ustanovení Pravidel pobytu,
 2. povinnost neobtěžovat druhé, nevyrušovat je a nezraňovat jejich city,
 3. povinnost nevyhrožovat, nenapadat ani slovně ani fyzicky kohokoliv druhého,
 4. povinnost vážit si osobního vlastnictví, vlastnictví druhých a brát ohled na jejich právo na soukromí,
 5. právo na samostatnost a nezávislý způsob života, právo na začlenění se do společenského života,
 6. právo na prostor, právo na sebedůvěru – právo na zázemí, potřebu prospěšnosti, užitečnosti,
 7. právo na rozvíjení se v oblasti, která mi vyhovuje – koníčky, zájmy, záliby…..
 8. právo na soukromí – mít svůj prostor na osobní věci, předávání neotevřených dopisů a balíčků, mít možnost návštěv rodiny, kamarádů, přátel, právo na soukromí na WC,
 9. právo na přiměřené riziko,
 10. právo na pohyb a přístup ke společnosti, vzdělání, úřadům, aktivitám ve sportu a volném čase,
 11. právo na individuální přístup,
 12. potřeba jistoty a bezpečí – častý kontakt s rodinou a blízkými osobami,
 13. potřeba přizpůsobit prostředí – esteticky, přiblížit k domácímu prostředí,
 14. právo na komunikaci – sdílet starosti a trápení – aktivní naslouchání, projev pochopení, porozumění, bez projevů lítosti,
 15. právo na ochranu před přijímáním alkoholu a návykových látek,
 16. právo na včasnou diagnostiku a další zavádění alternativních podob péče,
 17. právo podat stížnost a její vyřízení v termínu, včetně možnosti odvolání.

V Habrovanech, dne 1.5 .2021

 

Zpracovala: Mgr. Pavla Haumerová                          Schválila: Mgr. Lenka Korseltová

vedoucí sociálního úseku                                                    ředitelka