•   Habrovanský zámek

Podrobné pokyny pro návštěvy od 2. srpna 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

stále platí rezervace návštěv.

Od 2. srpna 2021, z provozních důvodů, prosíme nahlašovat příchod návštěvy nejpozději ve 14,30 hod.

Návštěvu si domluvte předem na tel. č. 727 899 063. Návštěvní hodiny jsou od 13:30 – 16:00 hod. v pracovní dny (tj. Po – Pá). 

Na návštěvu můžete s potvrzením o negativním výsledku antigenního testu ne staršího 72 hodin nebo PCR testu ne staršího 7 dní nebo s lékařským potvrzením, že jste prodělali v posledních 180 – ti dnech onemocnění Covid-19. Vlastní Vámi zakoupený test je možné provést 15 minut před zahájením návštěvy za přítomnosti zdravotnického personálu.

Návštěvu můžete absolvovat i po předložení potvrzení o dokončeném očkování, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky (nebo jedné dávky jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.

Zdravotník u návštěvy provede hygienický filtr – zkontroluje (test nebo samotest, očkování nebo prodělaný covid). Návštěva se zapíše do Knihy návštěv a vypíše Čestné prohlášení, provede dezinfekci rukou a nasadí si vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

Bez této kontroly nebude návštěva do budovy vpuštěna.

Délka návštěvy není časově omezena.

Za organizaci návštěv odpovídá zdravotnický personál, dbejte prosím jeho pokynů.

Chcete-li svým blízkým přinést balíček bez osobní návštěvy, předem se prosím domluvte na tel. čísle 517 305 105, 739 634 135, 739 087 789.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám mnoho příjemných společných chvil s Vašimi blízkými.